Comunitate Spirituala

Comunitate Spirituala – Scoala de Yoga si Meditatie

 

Fundaţia « Templet » intenţionează să construiască comunităţi umane, unde să se trăiască în armonie cu aspiraţiile interioare, cu legile lui Dumnezeu, precum şi cu legile umane.

Aceste comunităţi ar trebui să constituie un model de viaţă în comun pentru ceilalţi.

Totul este în faza iniţială, fiecare este liber să decidă dacă este interesat să trăiască într-o comunitate de acest fel şi să arate cum o fiinţă umană poate trăi la un nivel superior.

 Fiinţa umană este o fiinţă socială. Ea are o atracţie înnăscută de a trăi în grup. În interiorul nostru există reminiscenţe animale ancestrale, de a trăi în turmă. Dacă analizăm comportamentul animalelor ce trăiesc în grupuri, vom observa că prima motivaţie de a trăi împreună este cea privitoare la securitatea fiecărui individ din turmă. Securitate însemnând apărarea împotriva agresorilor, căci ei nu vor ataca o întreagă turmă. În afară de acest fel de securitate, în acelaşi timp, se creează condiţiile de a dezvolta şi păstra toate instinctele necesare supravieţuirii. Trebuie să învăţăm de la animale căci ele sunt înţelepte şi se călăuzesc doar după instincte.

Dacă ar trebui să facem o comparaţie între fiinţa umană şi animale, din multe puncte de vedere omul este adesea în greşeală. De exemplu, dacă animalele trăiesc în armonie cu natura, nu acelaşi lucru se poate spune despre fiinţa umană. Întrebarea este de ce omul s-a îndepărtat de la un mod de trai spontan, natural. Răspunsul este că mintea umană este cea care ne păcăleşte cu dorinţele ei fără sfârşit. Omul şi-a complicat în mod inutil existenţa. A creat instrumente precum banii, cu care crede că poate cumpăra orice, a creat instituţii de manipulare precum cele politice, bancare, religioase, comerciale…

Fiinţa umană se amăgeşte că e fericită dacă posedă cât mai multe comodităţi şi bani. Adevărul este că nimeni nu este fericit, cel puţin nu în acest mod.

Fericirea este o stare de spirit, o stare mentală, pe care fiecare individ în parte trebuie să şi-o creeze. Ea nu se poate cumpăra. Omul nu ştie cum să-şi clădească fericirea, o caută acolo unde nu este, în bunuri, în plăceri, în bani, în putere, în sex…

Înainte însă de a începe să creăm starea de pace interioară, este nevoie să creăm condiţii exterioare primare. Acestea sunt legate de securitatea fizică, mentală, emoţională şi materială.

Un individ este influenţat la nivel mental de mediul în care trăieşte. Dacă trăieşte într-un mediu negativ, va deveni negativ. Dacă trăieşte într-un mediu pozitiv, armonios, va avea o viaţă pozitivă. O persoană nu poate mental să se opună conştiinţei colective, el va prelua din starea colectivă generală. A face o baie într-o băltoacă cu apă tulbure nu e totuna cu a te scălda în apa limpede a unui râu, spre exemplu. A respira aerul viciat dintr-o încăpere nu e acelaşi lucru cu a respira aer curat în natură.

Există două moduri de a corecta influenţa mediului asupra noastră ca indivizi. Primul este de a merge în căutarea unui mediu sănătos şi de a ne integra în interiorul lui, urmând regulile locale. Al doilea mod este de a crea noi înşine acel mediu ambiental, în echilibru cu natura şi cu semenii noştri. Cu alte cuvinte, noi să atragem respectivul mediu, el să vină la noi. Amândouă modalităţile sunt destul de dificil de pus în practică, mai ales al doilea, ce e doar pentru câţiva.

Pentru a face o schimbare de acest fel, trebuie evident să existe o motivaţie destul de puternică. De obicei o motivaţie de acest fel vine după o prelungită stare de suferinţă şi privaţiuni. Aşa cum fiecare individ în parte are un destin, o karmă, aşa şi grupurile, naţiunile sunt supuse aceloraşi legi ale universului. Fiecare are un horoscop ce constituie destinul, sau programul karmic, astral. O naţiune de asemenea are un horoscop şi un program karmic precis. E uşor de observat că trăind în ţări, în locuri diferite, viaţa se schimbă, e altfel. Există ţări, locuri cu o karmă mai bună, altele cu o karmă mai puţin bună şi altele cu o karmă dezastruoasă.

Trăim în timpuri foarte tulburi. Criza actuală e globală. E prima de acest fel. Nu se întrezăresc soluţii. Ea se va adânci. Criza nu e de natură materială, ci e o criză mentală în primul rând a întregii umanităţi. Umanitatea a ajuns într-o fundătură din care nu poate să mai iasă. Totul este greşit. Nu mai există siguranţă materială. Omul s-a îndepărtat de Dumnezeu. Fiinţa umană trăieşte izolată, fiecare individ fiind mânat de propriile sale dorinţe egoiste. Dacă oamenii s-ar uni şi ar lucra împreună în mod altruist, în 20-25 ani întreaga planetă ar înflori şi s-ar rezolva toate problemele. Se pare însă că aceasta este doar o utopie. Atâta timp cât pe această planetă se reîncarnează continuu spirite cu dorinţe primitive, nu poate exista uniune.

Ce putem face noi? Să ne luăm viaţa în mâini, să creăm noi înşine locuri în care să trăim la adevărata noastră dimensiune de fiinţe umane, în armonie cu noi înşine, cu cei din jur, precum şi cu natura. Să arătăm altora cum se poate trăi, cum este posibil să se vieţuiască la nivelul optim. Să fim exemplu pentru cei ce sunt în greşeală şi nu ştiu cum se pot corecta. Aceasta îşi propune Fundaţia TEMPLET.

 • De ce să trăim în comunităţi?

Societatea la ora actuală este în colaps. Sistemele de organizare s-au dovedit greşite şi ineficiente. Valorile umane adevărate şi mai ales cele spirituale sunt percepute ca ceva greşit sau dăunător. Totul este inversat. Cei care au cele mai mari probleme mentale, psihice sau de caracter sunt divinizaţi şi lumea le urmează exemplul. În prezent, societatea în ansamblu nu poate oferi ajutor, protecţie şi suport fiecărui individ în parte. Ea este incapabilă datorită valorilor greşite pe care le adoptă. Legile şi regulile create, care ar trebui să fie întocmite şi folosite în avantajul fiinţei umane, în prezent sunt folosite împotriva fiinţei umane, pentru a îngrădi şi a distruge libertatea, securitatea şi viaţa însăşi. Până şi în interiorul familiilor în prezent există dezbinare. Cele mai simple lucruri din viaţa umanităţii sunt greşite, deformate. Hrana este alta decât cea potrivită pentru corpul şi mintea omului. În hrană se adăugă multe substanţe chimice dăunătoare ce au efect dezastruos asupra omului. Apa este impură şi este… de vânzare. Se consumă mult alcool, droguri. Sexualitatea este exacerbată la nivel global, devenind o industrie. Persoane implicate în lumea efemeră a modei, a show-urilor, a talk-show -urilor, a cinematografiei, televiziunii şi a reclamei, în întrecerile sportive sunt divinizate. Băncile au creat sisteme de dependenţă şi manipulare pentru a folosi banii şi energia persoanelor. Politica este mereu aceeaşi, cu multe vorbe şi cu interese obscure.

 • Sunteţi mulţumiţi de acest sistem?

Dacă nu sunteţi, cine vă opreşte să păşiţi în afara lui?

 • Aţi uitat că sunteţi liberi?

Doriţi sclavia în continuare? Trăiţi ca până acum.

 • Doriţi libertatea?

Faceţi o schimbare! Soluţia în momentul actual pe planetă este ca să se creeze familii mai mari, comunităţi formate din persoane care gândesc pozitiv, în care fiecare să contribuie benefic pentru a trăi la un alt nivel: CEL UMAN. Doar în interiorul unor comunităţi de acest fel, omul, la nivel individual, va putea fi protejat de multe efecte negative ale destinului, va fi la adăpost şi va putea avea acces la comorile sale interioare.

ACESTA ESTE VIITORUL PLANETEI.

Trăind în comun, fiinţă umană evoluează cel mai rapid. În Occident, există o vădită tendinţă de separaţie între oameni. Separarea aduce probleme. Fiecare persoană, că e adultă sau nu, are propria sa cameră, în care se izolează, are propriile sale lucruri, proprietăţi de multe feluri… Viaţa se derulează îndărătul uşilor închise. O societate egoistă. Opus civilizaţiei occidentale, orientalii, în special indienii, trăiesc încă de mici în comunităţi numite ashramuri, în care primesc educaţie, studiază, îşi desăvârşesc caracterul… Ei trăiesc de asemenea în familii numeroase, în spaţii mici, iar viaţa lor este deschisă. O persoană ce trăieşte izolată, în pădure de exemplu, poate crede despre sine că este cea mai bună persoană, că e perfectă. Aceasta deoarece nu are la ce se raporta. Nu are nici un sistem de referinţă şi nici criterii pentru a se compara cu alte persoane. În momentul în care vine în contact cu alţii, trăind în societate, încep să iasă la iveală multe imperfecţiuni. Ele pot fi corectate doar trăind împreună cu alţii, raportându-ne la alţii. Alegerea este a noastră: ori trăim izolaţi, în mod egoist, la fel ca toată lumea, fără o evoluţie simţitor accelerată, ori trăim împreună, uniţi, ducând poate o viaţă diferită, dar crescând în mod rapid. Suferinţa este oricum prezentă în viaţa tuturor, astfel că e de preferat să suferim împreună decât izolaţi; aşa fiind, ea se atenuează.

 • Persoanele din comunitate trebuie să fie unite de un ideal comun?

Orice mixtură, amestec, inclusiv cel format din fiinţe umane, are nevoie de un liant. În momentul actual există deja multe feluri de comunităţi, organizaţii, societăţi… unite de un ideal comun. El poate fi religios, filozofic, politic, umanitar, spiritual… În mod automat, în timp, datorită factorului uman, fiinţei umane cu problemele ei de caracter, se creează probleme majore în interiorul tuturor grupărilor umane. Ele pot fi de mai multe feluri: conflicte interioare, lupte pentru putere, sectarism, dogmatism, obscurantism… Aceasta duce în final la desfiinţarea, la distrugerea celulei respective.

Să creăm o comunitate, în numele singurului ideal adevărat, IUBIREA – ARMONIA ŞI ECHILIBRUL, idealul de a trăi ca o fiinţă umană, în armonie cu sine, cu ceilalţi, cu natura cu întreaga creaţie, curat, fără interferenţe. Aceasta este ceea ce caută omenirea cu adevărat, dar nu reuşeşte să găsească, deoarece omul oscilează, pendulează de la o extremă la alta.

ACESTA ESTE SINGURUL MOD DE VIAŢĂ ADEVĂRAT: VIAŢA ÎN IUBIRE, ARMONIE ŞI ECHILIBRU.

 El nu aparţine nici unei religii, nici unei zone geografice, nici unei grupări şi este la îndemâna tuturor.

 • Există deja multe feluri de comunităţi, de ce să creăm alta/altele?

Toate comunităţile sunt înfiinţate cu un scop bine definit, funcţionând, dezvoltându-se într-un anumit sector specific. Nici una dintre ele însă nu se preocupă de starea interioară de spirit a fiecărui individ în parte, a OMULUI. Ele sunt foarte ocupate să aducă la îndeplinire scopul propus şi cheltuiesc multe resurse de tot felul în diferite acţiuni, dar nu creează condiţiile necesare unui trai echilibrat. Fiind veşnic ocupaţi, super activi, ei îşi neglijează starea de spirit interioară, îşi neglijează sănătatea, pierd contactul cu armonia existentă în interiorul fiecăruia. Necesitatea este de a crea o comunitate UMANĂ, în care să se pună în valoare toate calităţile superioare cu care fiinţa umană a fost dăruită.

 • Care sunt problemele întâlnite într-o comunitate?

Problemele ce apar într-o comunitate sunt cam aceleaşi ca şi în lume în general, cu deosebirea că ele sunt mult mai uşor vizibile, datorită numărului restrâns de persoane ce locuiesc împreună. Aceleaşi probleme sunt peste tot: dorinţa de putere, probleme sexuale, probleme financiare, probleme cu alcoolul, probleme cu droguri, incorectitudine, minciună, furtul de orice fel, manipulare, politică…

 • Cum pot fi prevenite problemele în comunităţi?

Este foarte simplu. Dumnezeu a creat raiul. De ce oamenii nu pot ajunge acolo? Pentru că există legi care fac dificil accesul. Deci legile sunt cele care contează, care decid. Dacă legile sunt perfecte, nu pot exista probleme. Totul se poate preveni din timp. Puţine, simple şi eficiente, regulile într-o comunitate pot preveni apariţia problemelor şi asigură desfăşurarea cu succes a activităţilor.

 • E necesar să se rezolve partea materială. De unde fonduri?

În orice fel de întreprindere, înainte de a se pune în practică un proiect, trebuie să fie bine puse la punct modalităţile de realizare a lui. Dacă ideea e perfectă şi în armonie cu natura, ea atrage tot ceea ce e necesar pentru a putea fi realizată. Stă în puterea legilor create de Dumnezeu, ca orice gând, dorinţă, idee să poată fi realizată, pusă în practică. Normal nu ar trebui să ne preocupăm prea mult de acest aspect dacă ideea este pozitivă, altruistă. În practică însă este necesar să analizăm şi să decidem. În funcţie de complexitatea proiectului, se pot găsi soluţii viabile pentru orice caz. În cazul nostru, de constituire a unei comunităţi, există mai multe variante:

 1. Finanţare exterioară, fonduri de la organizaţii umanitare,
 2. Finanţare exterioară, sponsorizare de către o persoană, sau mai multe,
 3. Colectarea de fonduri, pentru o comunitate experimentală,
 4. Donaţii,
 5. Finanţare proprie, sponsorizarea de către o persoană sau mai multe din Comunitate,
 6. Finanţare proprie, împărţirea cheltuielilor în mod egal la fiecare persoană.
 • Cine va putea face parte din comunitate?

Persoanele pregătite să-şi dedice viaţa pentru un experiment uman, ce va constitui un model de urmat,

Persoanele echilibrate, cu dorinţa de a trăi în mod ideal, armonios,

Persoanele care nu consuma carne, alcool, droguri, tutun,

Persoanele libere de orice fel de deviaţii sau extremism,

Persoanele sănătoase fizic, mental şi spiritual,

Persoanele non sectariene şi non religioase,

Persoanele pozitive, practice şi active,

Persoanele căsătorite, cu familie,

Persoanele majore, necăsătorite,

 

 • Cine va gestiona comunitatea?

Comunitatea va fi o autogestiune. Un gestionar ce administrează avutul altora poate sfârşi prin a fi incorect. Comunitatea va avea un grup ce va gestiona activitatea. Comunitatea însă cu adevărat va fi condusă de un Regulament foarte bine pus la punct, ce va preveni crearea oricărei probleme.

 • Care sunt regulile interne de funcţionare?

Regulamentul intern al comunităţii, va avea două tipuri de reguli, reguli fixe ce nu pot fi schimbate şi reguli ce vor fi create şi adoptate împreună cu persoanele ce vor locui în comunitate. Regulile vor fi făcute cunoscute odată cu constituirea grupului ce va fi viitoarea comunitate.

 • Care va fi mărimea comunităţii?

Între 20 şi 30 de persoane ar fi optim.

Care va fi cifra estimată în euro pentru construirea unei comunităţi de acest fel?

Aceasta depinde de la caz la caz. Depinde de numărul de persoane ce o să decidă să intre în comunitate, precum şi de nivelul de confort dorit. Totul se va hotărî din aproape în aproape. De exemplu, un confort sporit, ar trebui să coste fiecare persoană minimum 25.000-30.000€ (pentru construcţia în sine). Însă cu cât pretenţiile scad, cu atât şi costul va scădea. Masa va fi ideal să fie luată împreună, cu bucătărie comună.

 • Ce activităţi vor exista în interiorul comunităţii?

Viaţa în interiorul comunităţii va fi o viaţă naturală, normală, echilibrată. Activităţile vor fi flexibile şi nu impuse. Ele vor fi dictate de împrejurări. Ca o primă activitate, prioritară, va fi aceea prin care fiecare să-şi aducă propria contribuţie, în funcţie de natura şi calităţile fiecăruia, la bunul mers al comunităţii, în principal legat de munca pentru asigurarea necesităţilor de trai. Viaţa în comunitate ar trebui să fie ca cea a unei familii unite, cu persoane ce se iubesc şi se respectă între ele, pline de toleranţă, bunătate şi umilinţă. Comportamentul va fi spontan, natural şi va regla automat toate activităţile.

 • Sunt admise practici de natură religioasă sau spirituale?

Este dreptul şi privilegiul fiecăruia să-şi aleagă viaţa interioară. Trebuie avut în vedere însă că persoanele religioase sfârşesc în a deveni dogmatice şi sectariene, iar cei ce se autodefinesc spirituali, ajung să devină foarte egoişti, plini de ego şi extremişti. Calea adevărată este cea de mijloc. O viaţă echilibrată aduce cu siguranţă percepţia interioară a divinului. Deci răspunsul e da, dar în aşa fel încât să fiţi discreţi şi să nu afectaţi sau să deranjaţi cu nimic pe ceilalţi şi nici să încercaţi să faceţi prozeliţi. 

Persoanele ce sunt pe calea Kriya Yoga vor avea întîietate.

 • Cum va fi concepută construcţia?

Care va fi locaţia comunităţii?

Normal, fiinţa umană poate trăi oriunde. Dar nu la fel. Există locuri şi locuri. 

 • Care va fi sursa de trăi în comunitate?

Odată construită comunitatea, se va trece la crearea mijloacelor de trai. Comunitatea trebuie să fie autonomă. Să-şi producă hrana singură. E necesar să achiziţioneze pământ, cultivat cu cartofi, legume, fructe… pomi fructiferi… grădinărit… Deoarece comunitatea va fi ovo lacto vegetariană, e necesar să se crească animale, precum câteva vaci, păsări pentru ouă… Vor fi multe de făcut, dar împreună va fi totul uşor. Oricum toate acestea vor fi decise în mod concret, odată cu terminarea construcţiei.

 

DUMNEZEU SĂ NE BINECUVÂNTEZE!


DONATII IN RON

ENEA FLORIN

IBAN: RO64BRDE040SV45485580400

BIC/SWIFT: BRDEROBU

BRD AG. MOINESTI,

JUDETUL BACAU, ROMANIA.


 

(Vă rugăm specificați că plata reprezintă o donație)

Va Multumim.


Donați prin PayPal (dacă aveți un cont PayPal), sau cu cardul.

Comments are closed.

error: © Asociatia Templet